artykuły

Ślub przez pełnomocnika

Dodany: 2010-11-15 13:52:02

1.Kiedy nasz partner jest ciężko chory i nie jest w stanie stawić się w urzędzie


2.Przyszły małżonek jest za granicą


Procedury przy takim ślubie nie są proste i nie ulega wątpliwości, że wiele formalności trzeba załatwić. Aby doszło takiego ślubu przez pełnomocnika, będzie nam potrzebna zgoda Sądu Rodzinnego.


Wygląda to tak, że sędzia każdy przypadek traktuje indywidualnie. Rozpatruje argumenty i wydaje decyzję, o zgodzie na ślub, lub o jej braku.


Pełnomocnictwo do ślubu musi byś sporządzone w formie pisemnej, w postaci aktu notarialnego.


każdy przypadek indywidualnie i na podstawie argumentów wydaje pozwolenie na ślub. Pełnomocnictwo jest sporządzane na piśmie (w formie aktu notarialnego).


Więcej informacji na ten temat zawiera kodeks rodzinny.

« powrót
Wirtualny dom weselny - www.allewesele.eu